Danh sách cho thuê xe cưới

Thuê xe cưới 29 chỗ
Hiệu:
Số chỗ: 29
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới 16 chỗ
Hiệu:
Số chỗ: 16
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới MERCEDES E300 màu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới MERCEDES E250 màu trắng
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới MERCEDES S500 màu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới BENTLEY màu bạc
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới MERCEDES S65 màu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: Liên hệ ETV
Thuê xe cưới CAMRY 2.4 màu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 1.000.000
Giá thuê xe cuối tuần: 70.000 VNĐ
Giá thuê xe đầu tuần: 7k
Thuê xe cưới CAMRY 2.5G mầu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 1.200.000
Giá thuê xe cuối tuần: 100.000 vnd/gio
Giá thuê xe đầu tuần: 7k
Thuê xe cưới MERCEDES C250 Màu trắng
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 1.000.000
Giá thuê xe cuối tuần: 100.000 vnd/gio
Giá thuê xe đầu tuần: 7k
Thuê xe cưới MERCEDES C250 Màu đen
Hiệu:
Số chỗ: 4c
Giá: 1.300.000
Giá thuê xe cuối tuần: 150k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần: 10.000 VNĐ/km
Thuê xe cưới LEXUS IS250 mui trần màu trắng
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 2.800.000
Giá thuê xe cuối tuần: 200k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần: 15.000/km
Thuê xe cưới Audi A5 màu trắng mui cứng
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 2.800.000
Giá thuê xe cuối tuần: 300k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần: 30k/km
Thuê xe cưới Audi A4 màu trắng mui trần
Hiệu:
Số chỗ: 4
Giá: 6.500.000
Giá thuê xe cuối tuần: 1.000.000 VNĐ/giờ
Giá thuê xe đầu tuần: 60k
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HOTLINE THUÊ XE: 24/7
 
MR HIẾU - 0949.65.8668