Xe du lịch 45 chỗ

Thuê xe 45 chỗ đi Quan Lạn, Cô Tô
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 12.500.000
Giá thuê xe đầu tuần : 8.500.000
Thuê xe 45 đi Cửa Lò
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 13.000.000
Giá thuê xe đầu tuần : 9.500.000
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hạ Long, Tuần Châu
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 10.000.000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 7.000.000
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hải Hòa, Tĩnh Gia
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 11,000,000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 7,000,000đ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Sầm Sơn
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 9,500,000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 6,000,000đ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Cát Bà
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 10,000,000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 7,000,000đ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hài Phòng ( Đồ Sơn)
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 10,000,000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 7,000,000đ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Tiễn và đón Bến Bính
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 9,000,000đ
Giá thuê xe đầu tuần : 7,000,000đ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Cửa Ông
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45
Giá thuê xe cuối tuần : 8.500.000 vnđ
Giá thuê xe đầu tuần : 6.500.000 vnđ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Đền Trần, Phủ Dầy
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Nghệ An
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Yên Tử
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Đền Hùng ( Phú Thọ)
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 200k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần : 15k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi lễ chùa ở Bắc Ninh
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 150K/ giờ
Giá thuê xe đầu tuần : 15k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Chùa Hương
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Ninh Bình
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 200k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Tây Thiên
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 200k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi khu vực Hà Tây
Hiệu: Hyundai Universe
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 200k/giờ
Giá thuê xe đầu tuần : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Giá thuê xe cuối tuần : 200.000
Giá thuê xe đầu tuần : 12k/km
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HOTLINE THUÊ XE: 24/7
 
MR HIẾU - 0949.65.8668