Xe du lịch 45 chỗ

Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Đền Hùng ( Phú Thọ)
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 15k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi lễ chùa ở Bắc Ninh
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 150K/ giờ
Phí quá km : 15k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hạ Long, Tuần Châu
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Ninh Bình ( Tam Cốc Bích Động, Bãi Đính, Tràng An)
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Tây Thiên
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi khu vực Hà Tây
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc
Hiệu:
Số chỗ : 45 chỗ
Phí ngoài giờ : 200.000
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Tiễn và đón Bến Bính
Hiệu:
Số chỗ : 45
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hài Phòng ( Đồ Sơn)
Hiệu:
Số chỗ : 45
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Cát Bà
Hiệu:
Số chỗ : 45
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Sầm Sơn
Hiệu:
Số chỗ : 45
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Thuê xe du lịch 45 chỗ đi Hải Hòa, Tĩnh Gia
Hiệu:
Số chỗ : 45
Phí ngoài giờ : 200k/giờ
Phí quá km : 12k/km
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Thuê xe du lịch - 01
Hotline - 098.705.1369
Thuê xe du lịch - 02
Hotline - 0949.65.8668