Xe du lịch 35 chỗ

Thuê xe du lịch 35 chỗ đi Tây Thiên
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35 chỗ
Xe du lịch 35 chỗ đi Ninh Bình
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 vnd/gio
Phí quá km : 10k/Km
Xe du lịch 35 chỗ đi Đền Trần, Phủ Giầy
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10k/Km
Xe du lịch 35 chỗ đi Lạng Sơn
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Côn Sơn, Kiếp Bạc
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Bà Chúa Kho, Yên Tử, Cửa Ông
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Yên Tử, Cửa Ông
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 6.000.000
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Yên Tử
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Xe du lịch 35 chỗ đi Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Đền Hùng
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Chùa Thầy, Tây Phương, Chùa Mía
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi lễ các chùa Bắc Ninh
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Chùa Hương
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Phí ngoài giờ : 100.000 VNĐ/ Giờ
Phí quá km : 10.000 VNĐ/km
Xe du lịch 35 chỗ đi Hà Tây
Hiệu: Hyundai
Số chỗ : 35
Loại xe
Nhãn hiệu
Điểm đi
Điểm đến
ĐẶT THUÊ XE
Loại xe
Nhãn hiệu
Đi từ
Đến
Ngày , giờ đặt xe
 
Ngày , giờ trả xe
 
Tìm kiếm theo Google
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Thuê xe du lịch - 01
Hotline - 098.705.1369
Thuê xe du lịch - 02
Hotline - 0949.65.8668